نرخ مصوب اتحاديه جرثقيل

تصوير زير نرخنامه اجاره جرثقيل در سال 98 مصوب اتحاديه جرثقيل داران ايران به شرح ذيل مي باشد:

نرخنامه اتحاديه جرثقيل داران براي اجاره جرثقيل

اين نرخ نامه از سوي اتحاديه جرثقيل داران تهران به كليه ي شركت هاي اجاره جرثقيل ابلاغ شده است و مي تواند مرجع حل اختلاف در زمينه ي كرايه جرثقيل به صورت روزانه و ماهيانه باشد.

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .